Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Reseersättning

Fråga: Är det möjligt att få reseersättning då privat bil används i tjänsten, eller beviljas sådan bara i reglerade undantagsfall?
Mätområde Datum Värde
Borgholm 2022 Ja
Datakälla: Enkätundersökning

Kommentar

Med reglerade undantagsfall menar vi att den som vill använda privat bil tjänsten måste ansöka om detta, och att ansökan bedöms utifrån en förutbestämd policy, där utgångspunkten är att privat bil bara får användas då inga rimliga alternativ finns.
Indikator K.V.B3.U
Uppdaterad: 2022-05-14