Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Förmånsbilar

Fråga: Har några anställda i kommun eller kommunala bolag tillgång till förmånsbil?
Mätområde Datum Värde
Ovanåker 2017 Nej
Ovanåker 2018 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.V
Uppdaterad: 2018-11-22