Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Förmånsbilar

Fråga: Har några anställda i kommun eller kommunala bolag tillgång till förmånsbil?
Mätområde Datum Värde
Eskilstuna 2014 Nej
Eskilstuna 2016 Nej
Eskilstuna 2017 Nej
Eskilstuna 2022 Ja
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.V
Uppdaterad: 2022-05-14