Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fordonspooler

Indikatorer

Bilpool

IndikatorK.V.B3.H.1 Fråga: Har kommunanställda tillgång till bilpool för tjänsteresor med digitalt boknings- och uppföljningssystem?
Senaste värdet: Ja2017

Delad publik pool

IndikatorK.V.B3.H.3 Fråga: Finns fordonspool där kommunen delar fordon med allmänheten?
Senaste värdet: Nej2017
Delmål K.V.B3.H
Uppdaterad: 2022-05-13