Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Tillgång till alternativa drivmedel

Indikatorer

Etanol E85

IndikatorK.H.B2.H.1 Fråga: Finns det någon publik påfyllnadsplats i kommunen för Etanol E85?
Senaste värdet: Ja2017

Fordonsgas

IndikatorK.H.B2.H.2 Fråga: Finns det någon publik påfyllnadsplats i kommunen för Fordonsgas?
Senaste värdet: Nej2017

Diesel med minst 75 % förnybar HVO

IndikatorK.H.B2.H.4 Fråga: Finns det någon publik påfyllnadsplats i kommunen för Diesel med minst 75 % förnybar HVO?
Senaste värdet: Nej2017

El, snabbladdning (> 22 kW)

IndikatorK.H.B2.H.5 Fråga: Finns det någon publik påfyllnadsplats i kommunen för El, snabbladdning (> 22 kW)?
Senaste värdet: Ja2017

El, normalladdning (Typ 2-uttag)

IndikatorK.H.B2.H.6 Fråga: Finns det någon publik påfyllnadsplats i kommunen för El, normalladdning (Typ 2-uttag)?
Senaste värdet: Ja2017

Vätgas

IndikatorK.H.B2.H.7 Fråga: Finns det någon publik påfyllnadsplats i kommunen för Vätgas?
Senaste värdet: Nej2017
Delmål K.H.B2.H
Uppdaterad: 2019-11-12