Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i olika fordonstyper

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.K.2.1 Använd mängd energi per capita i personbilar på svenska vägar (MWh/capita)

Lätta lastbilar

IndikatorN.K.2.2 Använd mängd energi per capita i lätta lastbilar på svenska vägar (MWh/capita)

Tunga lastbilar

IndikatorN.K.2.3 Använd mängd energi per capita i tunga lastbilar på svenska vägar (MWh/capita)

Bussar

IndikatorN.K.2.4 Använd mängd energi per capita i bussar på svenska vägar (MWh/capita)

Olika fordonstyper - Fördelning

IndikatorN.K.2.5 Fördelning av den använda mängden energi på olika fordonstyper i vägtrafiken
Delmål N.K.2
Uppdaterad: 2018-08-24