Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Energianvändning i olika fordonstyper

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.K.2.1

Använd mängd energi per capita i personbilar på svenska vägar (MWh/capita)

Lätta lastbilar

Indikator N.K.2.2

Använd mängd energi per capita i lätta lastbilar på svenska vägar (MWh/capita)

Tunga lastbilar

Indikator N.K.2.3

Använd mängd energi per capita i tunga lastbilar på svenska vägar (MWh/capita)

Bussar

Indikator N.K.2.4

Använd mängd energi per capita i bussar på svenska vägar (MWh/capita)

Olika fordonstyper - Fördelning

Indikator N.K.2.5

Fördelning av den använda mängden energi på olika fordonstyper i vägtrafiken

Delmål N.K.2
Uppdaterad: 2017-09-14