Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan hos drivmedel av olika typ

Energimarknadsinspektionen har ej klimatpåverkan för nordisk elmix (supplier mix) för 2013. Beräkningarna görs av den europeiska organisationen RE-DISS, och de har inte tillhandahållit denna information.
Delmål N.B2.D
Uppdaterad: 2019-07-31