Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan hos el

Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld el (g CO2ekv/MJ). Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmixen motsvarar den el på den nordiska elmarknaden som inte sålts som miljömärkt.
Datakälla: Svensk Energi: Vägledning angående ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen: residualelens klimatpåverkan, Energimarknadsinspektionen: Personlig kommunikation

Kommentar

Om man som svensk elkonsument inte gör något aktivt miljöval blir klimatpåverkan densamma som residualmixens klimatpåverkan. Det är åtminstone på detta sätt Energimarknadsinspektionen kräver att elhandlarna ska redovisa klimatpåverkan till sina kunder. Klimatpåverkan från Nordisk mix motsvarar den genomsnittliga klimatpåverkan från all elkonsumtion i Sverige, enligt Energimarknadsinspektionens synsätt.

Energimarknadsinspektionen har ej klimatpåverkan för nordisk supplier mix för 2013. Beräkningarna görs av den europeiska organisationen RE-DISS, och de har inte tillhandahållit denna information.

Indikator N.B2.D.4
Uppdaterad: 2019-07-31