Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan hos bensin och etanol

Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld bensin MK1, E85, etanol och biobensin (g CO2ekv/MJ)
Datakälla: Energimyndigheten: Hållbara biodrivmedel och biobränslen, Drivmedel och biobränslen, Drivmedel 2016, Drivmedel 2017

Kommentar

Klimatpåverkan hos bensin som till hundra procent är fossil antas vara 93,3 g CO2ekv/MJ enligt tilläggsdirektiv 215/652/EU till bränslekvalitetsdirektivet. Klimatpåverkan hos svensk bensin MK1 blir något lägre på grund av låginblandingen av etanol (se indikator B2E).

Klimatpåverkan hos E85 är ett medelvärde över hela året. Klimatpåverkan blir högre på vinterhalvåret då halten etanol är något lägre än på sommarhalvåret.

Siffrorna för etanol gäller all etanol såld som drivmedel i Sverige oavsett hur den blandas i olika drivmedelskvaliteter.

Indikator N.B2.D.1
Uppdaterad: 2019-07-31