Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal påfyllnadsplatser för förnybar diesel

Antal publika påfyllnadsplatser för diesel som till största delen är förnybar
Datakälla: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet - SPBI

Kommentar

Diesel med 30-50 % förnybar råvara (mestadels HVO) säljs på många mackar i Sverige och kan användas i personbilar. Vi avser här diesel som till minst 75 % består av förnybar råvara. Idag säljs sådan diesel i form av ren RME eller ren HVO, ofta kallad HVO100. Dessa drivmedel består alltså av 100 % förnybar råvara.

RME är avsedd för tung trafik. HVO100 används också mestadels i tung trafik, men allt fler personbilsmärken tillåter att bränslet används, med bibehållna garantier, i deras moderna dieselbilar som är utrustade med motor av utsläppsklass Euro 5 eller 6.

Antalet tankstationer som säljer HVO100 för privatpersoner som vill tanka sin personbil har vuxit snabbt under ett par år. Tillgången till HVO100 för privatpersoner förväntas dock vara osäker under en tid framöver eftersom en betydande del av råvarubasen till HVO kommer att försvinna den 1 juli 2019.

Från och med detta datum kommer nämligen PFAD inte längre att räknas som en restprodukt vid palmoljetillverkning. Då skommer strängare krav på spårbarhet och markskydd ställas på PFAD för attt HVO tillverkad av denna råvara ska räknas som ett hållbart biodrivmedel och beviljas de skattelättnader är nödvändiga för att biodrivmedlet ska vara gångbart på marknaden. Dessa krav går inte att uppfylla i dagsläget, men arbete pågår för att förbättra spårbarheten hos PFAD.

Så länge råvarubasen till HVO vacklar föräntas drivmedelsbolagen i första hand använda den tillgängliga mängden HVO till låginblandning i vanlig diesel för att uppfylla reduktionsplikten, och till att leverera HVO100 till avtalskunder.

Indikator N.B2.H.3
Uppdaterad: 2019-04-24