Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal laddplatser

Antal publika platser för snabbladdning (>22 kW) respektive normalladdning (<=22 kW, typ 2-uttag)
Datakälla: www.uppladdning. nu, Powercircle/Laddinfra

Kommentar

Mer detaljerad information om laddinfrastrukturen i Sverige hittar du på Laddinfra och på uppladdning.nu

Skiljelinjen på 22 kW för normal- och snabbladdare kommer från EU:s direktiv om infrastruktur för alternativa drivmedel (2014/94/EU).

För att en laddplats för normalladdning ska räknas kräver vi att det finns minst ett uttag av den nya standarden (typ 2) eller laddmöjlighet om 20 kW DC med uttag CCS eller CHAdeMO.
Om en laddplats erbjuder både snabbladdning och normalladdning, räknas den med i båda kategorierna.

Vi räknar laddplatser snarare än laddpunkter (uttag) eftersom antalet påfyllnadsplatser för andra drivmedel räknas på detta sätt, som antal mackar. Om inte antalet elbilar blir så stort att laddare är upptagna en stor del av tiden säger det också mer om infrastrukturen att räkna laddplatser än laddpunkter.

Indikator N.B2.H.4
Uppdaterad: 2019-07-22