Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal sålda cyklar och elcyklar

Siffrorna är uppskattade av Cykelbranschen (tidigare Svenska cykelfabrikant- och grossistföreningen). I synnerhet för elcyklar är den ett överslag.

Siffrorna ett givet år avser "cykelåret", som börjar den första september föregående år och avslutas den trettionde augusti det givna året.

Delmål N.B1.L
Uppdaterad: 2017-12-17