Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal sålda elcyklar

Antal sålda elcyklar per 1 000 invånare
Datakälla: Cykelbranschen (tidigare Svenska cykelfabrikant- och grossistföreningen): Personlig kommunikation

Kommentar

Siffrorna är uppskattade. I synnerhet för elcyklar är den ett överslag.

Siffrorna ett givet år avser "cykelåret", som börjar den första september föregående år och avslutas den trettionde augusti det givna året.

Indikator N.B1.L.2
Uppdaterad: 2017-12-15