Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal sålda cyklar och elcyklar

Antal sålda cyklar och elcyklar per 1 000 invånare
Datakälla: Cykelbranschen (tidigare Svenska cykelfabrikant- och grossistföreningen)

Kommentar

Siffrorna ett givet år avser "cykelåret", som börjar den första september föregående år och avslutas den trettionde augusti det givna året.

Analys
Försäljningen av cyklar går i vågor, liksom försäljningen av bilar. Försäljningen av elcyklar har dock accelererat kontinuerligt sedan år 2013, och utgjorde år 2018 nästan 20 procent av den sammanlagda cykelförsäljningen.

Den enda tillbakagången för elcykelförsäljningen hittills inträffade just år 2013, sedan en boom av importerade elcyklar från Kina av låg kvalitet år 2012 orsakade en tillfällig backlash i branschen. Den kraftiga ökningen av antalet sålda elcyklar år 2018 kan förklaras med elcykelpremien. Statens budget för 2019 innehåller dock inga nya pengar till elcykelpremie, varför försäljningen riskerar att stagnera.

En snabb blick på den svängande cykelförsäljningen ger intryck av att den ökande försäljningen av elcyklar sker på övriga cyklars bekostnad. Om man räknar bort elcyklarna var cykelförsäljningen år 2018 betydligt lägre än någon gång tidigare under mätperioden. Det är dock omöjligt att kontrafaktiskt veta hur stor cykelförsäljningen skulle ha varit om inga elcyklar funnes.

Syftet med att gynna elcyklar är naturligtvis att locka fler att cykla istället för att ta bilen (eller bussen). En sådan effekt kan finnas även om den ökande försäljningen av elcyklar inneburit att försäljningen av övriga cyklar minskat lika mycket. Den som köper en elcykel istället för en vanlig cykel har lättare att välja cykeln istället för bilen de gånger det tar emot att cykla helt för egen maskin, då det blåser motvind eller då vägen är lite längre.

Indikator N.B1.L
Uppdaterad: 2019-04-06