Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal sålda cyklar

Antal sålda cyklar per 1 000 invånare
Datakälla: Cykelbranschen (tidigare Svenska cykelfabrikant- och grossistföreningen): Personlig kommunikation

Kommentar

Siffrorna är uppskattade. I synnerhet för elcyklar är den ett överslag.

Siffrorna ett givet år avser "cykelåret", som börjar den första september föregående år och avslutas den trettionde augusti det givna året.

Indikator N.B1.L.1
Uppdaterad: 2017-12-15