Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende nya tunga lastbilar per typ

Antal nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)
Mätområde Datum Värde (Antal)
Etanol 2006 0
Etanol 2007 0
Etanol 2008 1
Etanol 2009 2
Etanol 2010 6
Etanol 2011 9
Etanol 2012 10
Etanol 2013 2
Etanol 2014 0
Etanol 2015 5
Etanol 2016 19
Etanol 2017 2
Etanol 2018 10
Fordonsgas 2006 64
Fordonsgas 2007 45
Fordonsgas 2008 45
Fordonsgas 2009 77
Fordonsgas 2010 95
Fordonsgas 2011 85
Fordonsgas 2012 117
Fordonsgas 2013 152
Fordonsgas 2014 90
Fordonsgas 2015 58
Fordonsgas 2016 82
Fordonsgas 2017 127
Fordonsgas 2018 148
Biodiesel 2006 0
Biodiesel 2007 0
Biodiesel 2008 0
Biodiesel 2009 0
Biodiesel 2010 0
Biodiesel 2011 0
Biodiesel 2012 0
Biodiesel 2013 0
Biodiesel 2014 1
Biodiesel 2015 86
Biodiesel 2016 67
Biodiesel 2017 6
Biodiesel 2018 18
El 2006 0
El 2007 0
El 2008 0
El 2009 0
El 2010 0
El 2011 0
El 2012 0
El 2013 0
El 2014 0
El 2015 0
El 2016 0
El 2017 1
El 2018 2
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Flera tillverkare har nu godkänt att deras nyare lastbilar får köras på ren HVO. Uppskattningsvis kan mer än 80 % av de tunga lastbilarna i trafik därmed köras på HVO. Detta avspeglas ännu inte i den officiella statistiken, eftersom denna möjlighet oftast inte noteras bland uppgifterna om enskilda fordon i Vägtrafikregistret.

Indikator N.B1.F.3
Uppdaterad: 2019-04-28