Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende nya personbilar per typ

Antal nyregistrerade personbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (bilar som kan köras på HVO ej medräknade)
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Vissa personbilstillverkare godkänner att deras nyare dieselbilar körs på ren HVO. Ännu så länge är det dock svårt att som privatbilist hitta information om HVO-tankställen, och bara på några få av dem går det att tanka en personbil (se här). Därför väntar vi med att kalla dessa dieselbilar fossiloberoende. Det finns inga personbilar som är typgodkända för att köras på RME, och antalet tanställen är färre än 50. I dagsläget räknar vi därför ej några dieselbilar som fossiloberoende.

Indikator N.B1.F.1
Uppdaterad: 2018-10-06