Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende nya lätta lastbilar per typ

Antal nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)
Mätområde Datum Värde (Antal)
Etanol 2006 11
Etanol 2007 29
Etanol 2008 70
Etanol 2009 325
Etanol 2010 296
Etanol 2011 153
Etanol 2012 173
Etanol 2013 45
Etanol 2014 39
Etanol 2015 36
Etanol 2016 17
Etanol 2017 2
Etanol 2018 28
Fordonsgas 2006 559
Fordonsgas 2007 666
Fordonsgas 2008 926
Fordonsgas 2009 1035
Fordonsgas 2010 1088
Fordonsgas 2011 914
Fordonsgas 2012 720
Fordonsgas 2013 609
Fordonsgas 2014 715
Fordonsgas 2015 711
Fordonsgas 2016 713
Fordonsgas 2017 1034
Fordonsgas 2018 1084
El 2006 1
El 2007 0
El 2008 0
El 2009 1
El 2010 1
El 2011 6
El 2012 273
El 2013 214
El 2014 281
El 2015 398
El 2016 363
El 2017 477
El 2018 761
Laddhybrid 2011 0
Laddhybrid 2012 0
Laddhybrid 2013 0
Laddhybrid 2014 0
Laddhybrid 2015 2
Laddhybrid 2016 0
Laddhybrid 2017 0
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Vissa personbilstillverkare börjar nu godkänna att deras nyare dieselbilar körs på ren HVO. Snart kan detta komma att gälla även lätta lastbilar. I dagsläget godkänner vi däremot inga lätta lastbilar med dieselmotor som fossiloberoende.

Indikator N.B1.F.2
Uppdaterad: 2019-04-28