Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende nya lätta lastbilar per typ

Antal nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

Definition: ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet.

Vissa personbilstillverkare börjar nu godkänna att deras nyare dieselbilar körs på ren HVO. Snart kan detta komma att gälla även lätta lastbilar. I dagsläget godkänner vi däremot inga lätta lastbilar med dieselmotor som fossiloberoende.

Indikator N.B1.F.2
Uppdaterad: 2019-04-28