Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fordon som konverterats till fossiloberoende

Totalt

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.G.1 Antal befintliga personbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.G.2 Antal befintliga lätta lastbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.G.3 Antal befintliga tunga lastbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

Bussar

IndikatorN.B1.G.4 Antal befintliga bussar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret
Delmål N.B1.G
Uppdaterad: 2019-01-15