Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal fordon som konverterats till fossiloberoende

Totalt

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.G.1

Antal befintliga personbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.G.2

Antal befintliga lätta lastbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.G.3

Antal befintliga tunga lastbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

Bussar

Indikator N.B1.G.4

Antal befintliga bussar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

Delmål N.B1.G
Uppdaterad: 2017-11-05