Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Resesträckor i olika transportslag

Indikatorer

Vägtrafik

IndikatorN.B3.A.1 Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Vägtrafik - fördelning

Kompletterande indikatorN.B3.A.2 Fördelning av resesträckor i olika fordonstyper

Indikatorer

Inrikes transporter

IndikatorN.B3.A.3 Genomsnittlig resesträcka per capita i olika transportslag i Sverige (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Inrikes transporter - fördelning

Kompletterande indikatorN.B3.A.4 Fördelning av resesträckor på olika transportslag i Sverige
Delmål N.B3.A
Uppdaterad: 2018-08-25