Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resevolymer i olika transportslag

Indikatorer

Resesträckor i vägtrafiken

IndikatorN.B3.A.1 Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Fördelning av resesträckor i vägtrafiken

Kompletterande indikatorN.B3.A.2 Fördelning av resesträckor i olika fordonstyper

Indikatorer

Resesträckor i olika transportslag

IndikatorN.B3.A.3 Genomsnittlig resesträcka per capita i olika transportslag i Sverige (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Fördelning av resesträckor i olika transportslag

Kompletterande indikatorN.B3.A.4 Fördelning av resesträckor på olika transportslag i Sverige

Indikatorer

Resesträcka i kollektivtrafiken

IndikatorN.B3.A.8 Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita)

Andel resor med gång eller cykel

IndikatorN.B3.A.5 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är gång eller cykel

Andel resor med bil

IndikatorN.B3.A.6 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är personbil

Andel resor med kollektivtrafik

IndikatorN.B3.A.7 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är buss eller spårburen kollektivtrafik
Delmål N.B3.A
Uppdaterad: 2018-12-03