Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Resesträckor i olika transportslag

Indikatorer

Vägtrafik

Indikator N.B3.A.1

Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Vägtrafik - fördelning

Kompletterande indikator N.B3.A.2

Fördelning av resesträckor i olika fordonstyper

Indikatorer

Inrikes transporter

Indikator N.B3.A.3

Genomsnittlig resesträcka per capita i olika transportslag i Sverige (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Inrikes transporter - fördelning

Kompletterande indikator N.B3.A.4

Fördelning av resesträckor på olika transportslag i Sverige

Delmål N.B3.A
Uppdaterad: 2017-09-14