Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Pendling och arbetsresor

Indikatorer

Antal resor - fördelning

IndikatorN.B3.L.1 Procentuella andelar av antalet arbets-, tjänste- och skolresor med olika färdmedel

Resesträckor

IndikatorN.B3.L.2 Resesträckor per person och dag med olika färdmedel för arbets-, tjänste- och skolresor (km)

Resesträckor - fördelning

IndikatorN.B3.L.3 Procentuella andelar av resesträckor med olika färdmedel för arbets-, tjänste- och skolresor
Delmål N.B3.L
Uppdaterad: 2018-11-25