Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Pendling och arbetsresor

Indikatorer

Antal resor - fördelning

Indikator N.B3.L.1

Procentuella andelar av antalet arbets-, tjänste- och skolresor med olika färdmedel

Resesträckor

Indikator N.B3.L.2

Resesträckor per person och dag med olika färdmedel för arbets-, tjänste- och skolresor (km)

Resesträckor - fördelning

Indikator N.B3.L.3

Procentuella andelar av resesträckor med olika färdmedel för arbets-, tjänste- och skolresor

Delmål N.B3.L
Uppdaterad: 2017-09-14