Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Fördelning mellan väg- och spårburen kollektivtrafik

Indikatorer

Alla resor

Indikator N.B3.D.3

Genomsnittlig resesträcka per capita med svensk landbaserad kollektivtrafik (km/capita)

Alla resor - Fördelning

Indikator N.B3.D.4

Fördelning av den sammanlagda resesträckan med svensk landbaserad kollektivtrafik

Lokala och regionala resor

Indikator N.B3.D.1

Genomsnittlig resesträcka per capita med kollektivtrafik inom ett läns gränser (km/capita)

Kompletterande indikatorer

Lokala och regionala resor - Fördelning

Kompletterande indikator N.B3.D.2

Fördelning av den sammanlagda resesträckan med kollektivtrafik inom ett läns gränser

Delmål N.B3.D
Uppdaterad: 2017-09-14