Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal bilpoolsmedlemmar/användare

Uppskattat sammanlagt antal medlemmar eller användare i de större svenska bilpoolerna
Datakälla: Bilcoop, Moveabout, SAMBIL, Sunfleet

Kommentar

Uppskattade siffror som bygger på uppgifter från medlemspoolerna i Bilcoop, samt från Moveabout, SAMBIL, och Sunfleet.
Indikator N.B3.H.2
Uppdaterad: 2018-03-13