Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilpooler

Uppskattade siffror som bygger på uppgifter från medlemspoolerna i Bilcoop, samt från Moveabout, SAMBIL, och Sunfleet.
Delmål N.B3.H
Uppdaterad: 2018-03-13