Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal bilpoolsbilar

Uppskattat sammanlagt antal bilar i de större svenska bilpoolerna
Datum Värde (Antal)
2011 575
2012 800
2013 975
2014 1200
2015 1175
2016 1420
2017 1781
Datakälla: Bilcoop, Moveabout, SAMBIL, Sunfleet

Kommentar

Uppskattade siffror som bygger på uppgifter från medlemspoolerna i Bilcoop, samt från Moveabout, SAMBIL, och Sunfleet.
Indikator N.B3.H.1
Uppdaterad: 2018-03-13