Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Bilpooler

Indikatorer

Bilpoolsbilar

Indikator N.B3.H.1

Uppskattat sammanlagt antal bilar i de större svenska bilpoolerna

Medlemmar/användare

Indikator N.B3.H.2

Uppskattat sammanlagt antal medlemmar eller användare i de större svenska bilpoolerna

Bokningar

Indikator N.B3.H.3

Uppskattat sammanlagt antal bokningar i de större svenska bilpoolerna

Delmål N.B3.H
Uppdaterad: 2018-03-13