Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel persontransporter med gång eller cykel

Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med gång eller cykel
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2017

Kommentar

Med andelen av färdsträckan menas andelen av det totala uträttade persontransportarbetet.

Det finns ett nationellt mål att andelen persontransporter med gång, cykel eller kollektivtrafik ska nå 25 procent år 2025. Detta mål följs i index H5.

Indikator N.B3.B
Uppdaterad: 2018-09-13