Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel persontransporter med bil

Indikatorer

Andel resesträcka

IndikatorN.B3.G.2 Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker i personbil

Andel resor

IndikatorN.B3.G.1 Procentuell andel av antalet resor där det huvudsakliga färdmedlet är personbil
Delmål N.B3.G
Uppdaterad: 2019-10-16