Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Måluppfyllelse för fossil energianvändning i tunga lastbilar

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som de tunga lastbilarna skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010

Datum Värde (%)
2010 7
2011 8
2012 14
2013 15
2014 19
2015 23
2016 26
Datakälla: Se indikatorerna H3A, H3B och H3C, som kombineras för att beräkna H3

Kommentar

Läs mer om detta index här.

På grund av brister i dataunderlaget är risken betydande att detta index i dagsläget är missledande. Läs mer här.

Indikator SE.3
Uppdaterad: 2017-11-05