Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel kommunala personbilar som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Mätområde Datum Värde (%)
Arvika 2010 0,0
Arvika 2011 0,0
Arvika 2012 0,0
Arvika 2013 0,8
Arvika 2015 54,0
Arvika 2016 55,5
Arvika 2017 55,9
Arvika 2018 57,1
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.

Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de personbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som kan köras med nollutsläpp. Detta värde kan jämföras med den procentuella andelen sådana personbilar i Sverige som visas i indikator B1I.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.I.1
Uppdaterad: 2019-10-30