Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel kommunala personbilar som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.

Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.

Indikator K.V.B1.I.1
Uppdaterad: 2019-06-24