Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Samordnade varuleveranser

Fråga: Används samlastning på ett systematiskt sätt vid varuleveranser till några kommunala verksamheter?
Mätområde Datum Värde
Köping 2014 Ja
Köping 2016 Ja
Köping 2017 Nej
Datakälla: Enkätundersökning
Indikator K.V.B3.Y
Uppdaterad: 2018-11-22