Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos nya lätta lastbilar

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade lätta lastbilar (g CO2/km)
Datakälla: Trafikverket: PM Vägtrafikens utsläpp, SCB: Personlig kommunikation

Kommentar

De nationella utsläppssiffror från Trafikverket som redovisas här skiljer sig något från dem som Transportstyrelsen redovisar. Skillnaden uppkommer eftersom Trafikverket även räknar med rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra fordon för speciella ändamål.

De kommunala utsläppssiffrorna från SCB gäller alla nyregistrerade personbilar och husbilar som inte är äldre än 3 år. Även elfordon räknas in i underlaget och tilldelas utsläppet noll. För laddhybrider används det viktade utsläppet. De fordon som saknar utsläppsvärde i vägtrafikregistret tilldelas ett genomsnittligt utsläppsvärde för den givna årsmodellen och fordonstypen enligt en modell som Trafikverket tagit fram.

Indikator K.H.B1.H.2
Uppdaterad: 2018-08-01