Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal personbilar i trafik

Antal personbilar i trafik per 1 000 invånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2017, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.
Indikator K.H.B1.A.1
Uppdaterad: 2018-08-01