Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Gång- och cykelvägar: tillgång och attityder

Riket
Skinnskatteberg

Indikatorer

Medborgarnöjdhet

IndikatorK.H.B3.J.1 Genomsnittlig nöjdhet bland invånarna med gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning (1-10)
Delmål K.H.B3.J
Uppdaterad: 2019-04-05