Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilpooler

Uppgifter för år 2014 enligt enkätfrågor till kommunerna om den aktuella situationen under våren 2015 (frågorna besvarades under perioden april-juni 2015).
Fråga: Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten?
Mätområde Datum Värde
Skinnskatteberg 2014 Nej
Skinnskatteberg 2016 Nej
Indikator K.H.B3.H
Uppdaterad: 2018-11-21