Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilpooler

Fråga: Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten?
Mätområde Datum Värde
Falun 2017 Ja
Indikator K.H.B3.H
Uppdaterad: 2019-08-11